ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelentkezés folyamatával és a tréningekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (kosarimoni.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://www.kosarimoni.hu/index.php/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ ,2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A szolgáltató adatai

Oláhné Kosári Mónika  (Megbízott)
Székhely: 2030 Érd. Bajcsy Zsilinszky út 144
Adószám: 53699965-1-33, kisadózó
Tel: 00 36 20 519 5126
Email: kosarimoni.work@gmail.com
Képviselő: Oláhné Kosári Mónika

Egyéni coaching és tanácsadás feltételei

Jogok, kötelezettségek, felelősség

Megbízott felelőssége

 • Megbízott rendelkezik a Megbízó céljainak megvalósításához szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, képzettséggel.
 • Megbízóval az előzetesen egyeztetett konzultációs időpontokban személyesen rendelkezésre áll és foglakozásokat tart.
 • Megbízott elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
 • Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább a Megbízót.
 • Megbízott tevékenysége során és azt követően csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása alapján jogosult a Megbízó nevét használni, referenciának megadni.

Megbízó felelőssége

 • A Megbízó mindazon körülményekről, melyek a Szolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükségesek, előzetesen, majd folyamatosan, megfelelő időben és terjedelemben, kimerítő információkat ad a Megbízott számára.
 • Az ajánlatkérésben, megrendelésben, vagy azok kiegészítésében szereplő adatok helyességéért a Megbízó felelős.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a coaching, tanácsadás folyamata alatt a Coacholt személy teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a coaching, tanácsadás keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

Késedelem

 • Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmények állnak be, melyek akadályozzák a Feleket a teljesítésben előírt határidő betartására, úgy haladéktalanul írásban (e-mailen) értesítenie kell a másik felet.
 • Amennyiben a Megbízott a saját hibájából, akár a szolgáltatás egészével, akár az egyes foglalkozások teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a foglalkozás a Megbízott hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor a Megbízott köteles az elmaradást pótolni.
 • Időpontegyeztetés az üléseken történik.
  • A coacholt személy, kliens az előre egyeztetett időpontot 72 órával a foglalkozás megkezdése előtt tudja emailben/sms-ben/személyesen lemondani.
  • Amennyiben a lemondás 72 órán belül történik, vagy a coacholt személy, kliens a foglalkozáson lemondás nélkül nem jelenik meg, akkor a foglalkozás megtartottnak számít és a megegyezetett coaching. konzultációs díj 100%-a kifizetendő akkor is, ha nem jelent meg a foglalkozáson.
 • Mindkét fél részéről  10 perc előre nem bejelentett késés megengedett. Ha a Megbízott késik, akkor a foglalkozást a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha a coacholt személy, kliens, akkor az időtartamba beszámítandó a késés.

Tréning, családállítás, előadás regisztráció és részvételi feltételek

Oláhné Kosári Mónika  (Szervező, levezető)
Székhely: 2030 Érd. Bajcsy Zsilinszky út 144
Adószám: 53699965-1-33, kisadózó
Tel: 00 36 20 519 5126
Email: kosarimoni.work@gmail.com
Képviselő: Oláhné Kosári Mónika

Regisztráció

A tréningen, családállításon, előadáson részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre, családállításra, előadásra. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 1. Adatok – A www.kosarimoni.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen, családállításon, előadáson szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.  A jelentkezés beküldésével a résztvevő beleegyezik az ÁFA mentes számla elektronikus úton történő fogadásába.
 2. Előleg
  1. 1-2-3 napos tréning, családállításon vagy előadáson való részvétel – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-77655103  sz. számlájára, Oláhné Kosári Mónika névre átutalással. A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.
  2. Egy éves családállítás vezető képzés – A csoportba jelentkező  egyéni interjún vesz részt. Amennyiben felvételt nyer a csoportba, az előleg összege a Szervező  Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-77655103 sz. számlájára, Oláhné Kosári Mónika névre fizetendő  átutalással.

Fizetési módok

 • Bankkártyás fizetés: a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen, családállításon, képzésen vagy előadáson való részvételre.

A résztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható ÁFA mentes előlegszámlát is. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A résztvevő a tréning, családállítás, képzés vagy előadás dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning, családállítás, képzés vagy előadás részletes információival (helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk, stb).

Lemondás – 1, 2 vagy 3 napos tréning, családállítás vagy előadás

A résztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, családállításon vagy előadáson, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning, családállítás vagy előadás   kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning, családállítás vagy előadás kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen,családállításon vagy előadáson való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning, családállítás vagy előadás kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen,családállításon vagy előadáson az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik alkalom során.

A tréning, családállítás vagy előadás Szervezője lemondhatja a tréninget, családállítást vagy előadást amennyiben nincs meg a megfelelő létszám. Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning,családállítás vagy előadás szervezője a tréning, családállítás vagy előadás tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

Lemondás – egy éves, 28 alkalmas családállítás vezető képzés

A képzésrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a képzésen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 28 nappal, azaz 672 órával a képzés kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 14-28 nappal, azaz 336-672 órával a képzés kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő képzésen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 14 nappal, azaz 336 órával a képzés kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a képzésen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik képzés során.

A képzés Szervezője lemondhatja a képzést, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a képzés szervezője a képzés tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

A képzés

A képzésre regisztrált résztvevő a képzés első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. A végszámla (szintén elektronikus és ÁFA mentes) a befejezett képzés dátumához képest legkésőbb két napon belül, e-mailben érkezik a képzés Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a résztvevő az adott képzésen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ajándékutalvány

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre, vagy egy adott eseményre szólnak.
 2. Az ajándékutalványok 3 hónapig amennyiben nem szerepel rajtuk lejárat, vagy a rajtuk szereplő időpontig érvényesek.
 3. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a résztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) elküldi a www.kosarimoni.hu weboldal Jelentkezés menüpontja alatt. A megjegyzés rovatban, vagy telefonon további részletek egyeztetése lehet szükséges.
 4. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-77655103  sz. számlájára,Oláhné Kosári Mónika névre.
 5. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.  Ebben az emailben a fenti adatokkal elkészült ÁFA mentes előlegszámlát is küldi a Szervező.
 6. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre, családállításra, előadásra vagy képzésre
  szeretne jönni. A regisztrációnak ez a végső lépése, ennek sorrendjében lehet bekerülni a tréningekre, családállításra, előadásra vagy képzésre. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning, családállítás, előadás vagy képzés előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 7. A Szervező pár nappal a tréning, családállítás, előadás vagy képzés előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a részvétel részletesebb információit (kapucsengő, parkolás, hogyan készüljek, …).

Külső helyszínen szervezett tréningek szabályai

Oláhné Kosári Mónika  (Szolgáltató)
Székhely: 2030 Érd. Bajcsy Zsilinszky út 144
Adószám: 53699965-1-33, kisadózó
Tel: 00 36 20 519 5126
Email: kosarimoni.work@gmail.com
Képviselő: Oláhné Kosári Mónika

A megrendelés menete

A Szolgáltató az érdeklődést követően írásos árajánlatot küld a Megrendelő számára.

Az árajánlat elfogadásakor a Szolgáltató szerződéstervezetet küld a Megrendelőnek, amellyel kapcsolatban az esetlegesen szükséges módosításokat a Felek egyeztetik. Az aláírt szerződéstervezetet a Megrendelő postai úton vagy emailben eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki egy példányt visszaküld a Megrendelőnek.

Amennyiben a tréning, családállítás, képzés vagy előadás Budapesttől közúton 50km-nél messzebbi helyszínen zajlik, az elfogadott, szerződésben rögzített díjon felül, a Szolgáltató tréningre, családállításra, képzésre vagy előadásra való eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Megrendelő költsége. Az útiköltség összege:  NAV által közzétett üzemanyag ár x autó üzemanyag normája (9,5 liter/100 km) x megtett km + megtett km-re eső személygépkocsi-normaköltség (megtett km x 15 Ft/km)  + útdíjak. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a teljes megrendelés összegének 50%-a megérkezett a Szolgáltató Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-77655103 sz. számlájára, Oláhné Kosári Mónika névre. Szolgáltató a beérkezett összegről ÁFA mentes, elektronikus előlegszámlát állít ki, melyet a Megrendelő email címére küld meg.

Lemondás

A Megrendelő lemondhatja a tréninget, családállítást, képzést vagy előadást amelyre a Szolgáltatónak előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning, családállítás, képzés vagy előadás kezdete előtt történik, Megrendelő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning, családállítás, képzés vagy előadás kezdete előtt történik, az előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú tréning, családállítás, képzés vagy előadás díjának rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning, családállítás, képzés vagy előadás kezdete előtt történik, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréningre, családállításra, képzésre vagy előadásra.

A tréning, képzés

A tréningre, képzésre a jegyzetet, munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A résztvevők maximális létszáma: 16 fő.

Megrendelő biztosítja a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő képzési körülményeket.

A megállapodásnak megfelelően vagy a tréningen, képzéseken készpénzben rendezhető a második 50%, vagy a lebonyolítást követő 4 napon belül Szolgáltató megküldi a végszámlát a Megrendelőnek, 8 napos fizetési határidővel. Az ÁFA mentes, elektronikus végszámla mindkét esetben emailben érkezik a tréning, képzés Szervezőjétől a Szerződésben megadott email címre.

Honlap felhasználás feltételei

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A kosarimoni.hu weboldalon található információk Oláhné Kosári Mónika (2030.Érd, Bajcsy Zsilinszky u.144.) tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonos). A weboldalon való böngészéssel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá ezen weboldalon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. Kivétel képez ez alól az a magánszemély, vagy cég, akinek a tulajdonos írásbeli engedélyt adott a tartalmak felhasználásához.

A felhasználás szokványos esetei:

 • Viszonteladói élő, aláírt és kétoldalú szerződés.
 • Médiák és hirdetési felületek, szerződésben rögzített módja alapján.
 • Egyéb esetek, melyek tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó engedélyeket.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft + ÁFA kötbért számlázunk a felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft+ ÁFA.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a http://www.kosarimoni.hu/index.php/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.