Fókuszolás-orientált coaching

A fókusz módszer E. T. Gendlin osztrák származású pszichológus és pszichoterapeuta nevéhez fűződik. Gendlin, aki korábban Rogers munkatársa volt, kutatásai során azt találta, hogy a fejlődés és siker kulcsa, független a terápiás irányzattól, a páciens kezében van. Ezt a készséget Gendlin “átélés”-nek nevezte el.

Alapgondolata, hogy testünk magában hordozza a lelki helyzetmegértés kulcsát, azaz ha képesek vagyunk a testi érzetekre odafigyelni, akkor többlettudás és megértés birtokába juthatunk. A módszer részét képezi a fókuszos attitűd, amely során a kliens – fókuszoló – megtanulja megérteni és ezáltal elfogadni saját érzéseinek létjogosultságát, így képessé válva arra, hogy ezek az érzések változzanak.

A módszer segítségével fókuszolni gyakorlatilag bármilyen minket foglalkoztató témára, kérdésre, problémára lehet.

Coachként támogatni tudom az ügyfelet a folyamat egyes lépéseiben tükrözéssel, kérdésekkel, az odafigyelés módjával, és a fókuszolás-orientált coaching módszereivel. Ezzel a téma, melyen dolgozunk, megismerésen alapuló /kognitív/, érzelmi és testi szinten tud egymással összhangba kerülni, melynek eredményeként jöhet létre a változás a kliens által kitűzött célok elérésében. A módszer alkalmazása során az én feladatom kísérőként segíteni végig a fókuszolót saját belső folyamatain.

A fókuszolás segítségével a testben őrzött múltbeli traumák feltárhatóvá, a testben rekedt feszültségek oldhatóvá válnak.

A fókusz módszer alkalmazásának hosszútávú célja – mint minden terápiás, vagy terápiás hatású módszeré – hogy az életünkben felmerülő mindennapi problémákat saját erőnkből legyünk képesek megoldani. Sokkal több, mint egy módszer. Ha a fókuszolást az életformánk részévé tesszük, segítségével megtanulunk (újra)kapcsolódni önmagunkhoz.


Az egyéni foglalkozásokon fókuszosan dolgozunk problémáival, azokkal a felmerülő kérdésekkel, testi tünetekkel, amelyek leginkább a figyelmét kérik vagy melyeknél úgy érzi elakadt, nem jut tovább.

Mindenképpen célnak tekintem azt is, hogy az ülések végére elsajátítsa a fókuszos szemléletet, amit aztán a mindennapokban hasznosítani tud.


A fókuszolás-orientált coaching menete

1. Első alkalom

A kliens elmondja motivációját és elvárásait. Az első időpontban megállapodunk az ideálisnak tűnő ülésszámban, a foglalkozás központi kérdéseiben és a foglalkozás kereteiben (hány perc egy ülés, heti hány alkalom stb.).Ennek az alkalomnak a fontos része, hogy az ügyfél, egy próbafolyamat részeként, kipróbálja a fókuszos munkát. Ez után döntheti el a kliens, hogy szeretné-e ténylegesen elkezdeni a foglalkozást.

2. Bevezető fázis

A bevezető fázis része a fókuszos munka kompetencia szintű elsajátítása, azaz megtanítom, hogyan lehet a módszerrel dolgozni. Illetve része lehet ennek a szakasznak, a feltáró munka, amikor felmérjük, hogy a kliens számára milyen a legoptimálisabb munkamenet.

3. Munkafázis

Ebben a szakaszában, a korábbi megállapodásnak megfelelően, cél/tünet-orientált vagy jelen érzésekre korlátozódva folyik a foglalkozás.

4. Lezárás

A klienssel áttekintjük a folyamatot az indulás pillanatától a záró alkalomig és reflektál a folyamat tanulságaira, megértésére és arra, hogy milyen volt számára az elmúlt időszak.

Kinek ajánlom? Annak, aki

  • önmagához, testi érzeteihez szeretne kapcsolódni,
  • szeretne közelebb kerülni önmagához, érzéseihez,
  • mélyebb önismeretre vágyik,
  • élethelyzetére, érzelmei mélyebb, eddig még nem tudatos összefüggéseire szeretne rálátni,
  • olyan témákban, kérdésekben van elakadva, amelyekben pusztán a gondolatok révén nem tud továbblépni,
  • segítő foglalkozású szakemberként dolgozik,
  • stressz kezelési problémái vannak,
  • saját érzései, önmaga elfogadásán dolgozik,
  • életproblémák, elakadások és mindennapi szorongásokkal küzd,
  • testi betegségének lelki hátterét szeretné megismerni.

A fókuszolás önmagában nem terápia, de beilleszthető a terápiás, tanácsadási és coaching helyzetekbe, önálló folyamatként pedig a mindennapi helyzetekkel való megküzdést, jobb önismeretet, hatékonyabb stresszkezelést segíti elő.