Családállítás

“A MÚLT ELENGEDÉSE NEM MÁS, MINT MEGVÁLTOZVA TOVÁBBMENNI”

BERT HELLINGER

Egyéni családállítás

Az egyéni ülésen ketten vesznek részt, a kliens és a vezető.
Hasonlóan a csoportos módszertanhoz, ugyan úgy kezdünk: kibontjuk és pontosítjuk az állítás témáját, hogy mi az a probléma, kérdés, amely az állítást kérőnek elakadást okoz az életében.
Az egyéni üléses állításnál bábokkal helyettesítjük a csoporttagokat, „ők” lesznek a képviselők, melyeket a térben elhelyezzünk. A helyzet rendezése célzott oldó mondatokkal és a bábok optimális helyzetbe állításával történik.

Időtartam: 1,5-2 óra/egyéni bejelentkezéshez kötött

Részvételi díj: 25 000.-Ft/alkalom


Csoportos családállítás menete

A családállítás 8-12 fős kiscsoportban zajlik.

Kétféle módon van lehetőség a részvételre, saját állítást kérőként vagy képviselőként. Az állítást kérő pár szóban összefoglalja azt a témát, élethelyzetet, aminek megoldását keresi. A csoporttagok közül kiválasztja és a térben elhelyezi azokat, akik képviselik témájának szereplőit. A képviselők nem tudnak semmit az általuk képviselt személyekről és /tekintve, hogy én a fedett állításokat részesítem előnyben arról sincs információjuk, hogy kit, mely személyt képviselik az állító családjából/, mégis megjelenítik a köztük zajló dinamikát, átélik a rájuk jellemző érzelmeket, kifejeznek jellegzetes viselkedésmódokat, történéseket. A képviselők a térben mozogva, egymáshoz közelítve vagy távolodva jelenítik meg az általuk képviselt személyeket, kifejezve a bennük kialakuló érzelmeket, testi tüneteket. Ezután a családállítás vezető egy-egy szereplő helyzetének megváltoztatásával, oldó mondatok kimondatásával segíti a kirajzolódott rendeződést.


Időtartam: 

A foglalkozás 14 – kb. 20 óráig tart.
A befejezési idő a jelentkezők számától függően változhat.


Részvételi díj:
Állítást kérőknek 35 000.-
Képviselőknek 10 000.-

A csoportos családállítás határozatlan ideig szünetel


A családállításról

Bert Hellinger német pszichoterapeuta nevéhez fűződő módszer. Elsőként ő alkalmazta és fektette le filozófiai alapjait. Megfigyelései szerint a családi lélekben / mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a család tagjaira.

Saját, és a módszer kidolgozásában aktívan résztvevő, főleg pszichoterapeuta kollégáinak megfigyelései révén arra a felismerésre jutott, hogy testi és lelki problémáink hátterében sokszor nem a magunk elakadásai játszanak szerepet, hanem egy nagyobb rendszer tagjaiként, felmenőink sorsa, akik hozzánk tartoznak, határozza meg életünk alakulását. A régmúlt feldolgozatlan családi tragédiái és traumái kihatnak a saját életünkre is. A családi lélek, családi tudattalanban meglévő minták, történések sokszor nagyobb befolyással bírnak az életünkre, mint tudatos döntéseink.

Története

Hellinger a nyolcvanas években kezdte el módszerének kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a családterápia módszereit ötvözte saját esettanulmányaival és sikeresen túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott keretein.

Módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes évektől Németországban, majd 2000-től világszerte, viharos gyorsasággal kezdett terjedni a szisztemikus-fenomenologikus rendszerterápia, közismertebb nevén a Hellinger-féle családállítás /szó szerinti fordításban a „családfelállítás”/

Mindezzel szinte egy időben kezdett el foglalkozni az angol biológus és filozófus Rupert Sheldrake az összetartozó lények, állatcsoportok tagjai, és az összetartozó, egymással kötődésben élő emberek között is létező láthatatlan összeköttetéssel. Az ő elmélete szerint ez egy energiamező, melynek köszönhetően az egy populációba tartozó fajok, ill. egyének a távolból is tudnak egymásról. Sheldrake mindezt számos, a nyugati tudomány kritériumainak is megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót). 2003-ban a Wieslochban tartott Első Nemzetközi Családállítás és Rendszerállítás Konferencián Hellinger és Sheldrake egyetértettek abban, hogy ugyanazzal a jelenséggel dolgoznak.

A szisztemikus-fenomenologikus családterápia, röviden, családállítás, ennek a mezőnek a “megkérdezése”. A módszer a külföldi és a hazai tapasztalatok szerint rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat, másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket nagy katarzisokat okozó csoportos és egyéni foglalkozásokon mintegy letegyük. A módszer hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi foglalkozások résztvevőinek életében következtek be.

Kutatások a témában

A laikus számára első olvasásra hihetetlennek tűnő módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. Egy Németországban, készült vizsgálat szerint, a családfelállítást követő évben a megkérdezettek 78%-nak életében markáns pozitív változás állt be, 14 %-nak pedig javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakult ki gyógyíthatatlan irreverzibilis változás, a testi betegségek is javultak.

A családállítás módszerével kezünkbe vehetjük az életünket.  Az életünket, ami szüleinken, nagyszüleinken, dédszüleinken keresztül érkezett el hozzánk, és alakíthatjuk pozitív irányba. Ezt az ajándékot, amit csak ember embernek adhat.

Aki  képviselőnek jelentkezik átélheti a közös emberi sorsok mélységeit, archetípusait. Saját élethelyzetére, problémáira is rálátást nyer.

Ha változtatni akarsz és felkeltettem az érdeklődésedet,
szeretettel várlak!


Az állításoknak lehet terápiás hatása, de a módszer nem minősül terápiának.

(Csak mentálisan egészséges, pszichiátriai kezelés alatt nem álló klienseket tudok ezzel a módszerrel vállalni.)